Dit koor oefent als regel iedere dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in verenigingsgebouw 'Irene'.

Het samen zingen van psalmen en geestelijke liederen geeft een onderlinge band het ondersteund de gemeentezang, en het is een Bijbels opdracht.

Psalm 105:
Juicht elk om strijd met blijde galmen
zingt, zingt den Hoogsten vreugdepsalmen!
 
Dirigent is Jan Rijsdam.

De vereniging vergadert als regel eens per twee weken op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het verenigingsgebouw 'Irene'. Van oorsprong is deze vereniging bedoeld om behoeftigen te helpen met kleding en voedsel. Dat doel is nu nog zichtbaar in de jaarlijkse verkopingsdag, waarvan de opbrengst bestemd is voor onder andere de zending en evangelisatie

Deze vereniging is voor de kinderen vanaf groep 4 tot en met 8 van de basisschool en is verdeeld in twee leeftijdsgroepen onder leiding van vaste leid(st)ers. De vereniging wordt op zaterdag eens per twee weken gehouden. Houdt hiervoor de berichten in het kerkblad bij. De kinderen zijn welkom vanaf 9.50 uur in gebouw 'Irene' (tegenover de kerk).

Van 10.00-10.30 uur: Bijbelse vertelling

Van 10.30-11.30 uur: knutselen

De jeugdclub is verdeeld in twee leeftijdsgroepen. Beide groepen komen als regel eens per twee weken bijeen in het verenigingsgebouw 'Irene' op de vrijdagavond. Jongens en meisjes van 12 tot en 16 jaar zijn van harte welkom. Het eerste gedeelte van de avond luisteren naar en spreken over een Bijbelse boodschap. Het tweede gedeelte heeft een wisselende invulling.

De jeugdvereniging vergadert als regel eens per twee weken in het gebouw 'Irene' op zondagavond. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen in het algemeen om 22.00 uur. Op deze avonden denken wij na over God, de Bijbel en onze plaats in de kerk en de samenleving van deze tijd.

Aanvullende gegevens