9 september Startavond: barbecues en kennismakingsspelletjes

15 september Bijbelkring: Joël

29 september Open avond: lezing ds. P. Mulder ‘Gods leiding & jouw beslissingen’

7 oktober Leeskring

19 oktober Bijbelkring: Obadja

28 oktober Informele avond

3 november Dankdag + koffiedrinken na avonddienst

9 november Leeskring

16 november Zingkring

24 november Bijbelkring: Jona

1 december Zingkring

7 december Bijbelkring

14 december Kerstavond + uitvoering zingkring

11 januari Thema-avond over een boek