Onze gemeente is ongeveer 150 jaar oud. Ze is opgericht ('geïnstitueerd') in ongeveer 1852.

In Hebreeen 13: 7 en 8 lezen we: Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.  Daarom houden wij onze voorgangers in ere: niet omdat het heilige mensen waren, maar omdat in hun leven de trouw van Christus is gebleken.

Verschillende predikanten hebben onze gemeente in de loop der tijd gediend:
1864-1866 Ds. A. van den Oever
1869-1888 Ds. P. Los
1889-1893 Ds. K. Werner
1894-1903 Ds. P.M. van Loon
1904-1912 Ds. G. van Reenen
1915-1917 Ds. A. Verhagen
1918-1926 Ds. W. den Hengst
1929-1932 Ds. W.C. Lamain
1944-1951 Ds. L. Rijksen
1953-1954 Ds. W. de Wit
1956-1960 Ds. C. Molenaar
1969-1999 Ds. R. Boogaard

Sinds 31 maart is ds. P. Mulder onze predikant. Als herder en leraar van onze gemeente mag hij de gemeente de boodschap van het Evangelie voorhouden: een boodschap van redding en zaligheid in een verloren wereld.


Momenteel is de Gereformeerde Gemeente van Leiderdorp een streekgemeente met leden uit de regio Leiden. Andere Gereformeerde Gemeenten worden bijvoorbeeld gevonden in Katwijk, Lisse, Alphen aan den Rijn, Boskoop, Zoetermeer, Den Haag. Onze gemeente telt ongeveer 300 leden en doopleden.