Lange tijd heeft onze gemeente een kerkgebouw aan de Nieuwe Rijn in de binnenstad van Leiden gehad. Alleen de groene toegangsdeuren herinneren nog aan dit gebouw. Het is te vinden naast het vroegere 'Veerhuis'.

Sinds 1988 kerken we aan de Hoofdstraat in Leiderdorp. Dit kerkgebouw was oorspronkelijk van de Gereformeerde Kerk van Leiderdorp.

De Gereformeerde Kerk (inmiddels opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland) is niet hetzelfde als de Gereformeerde Gemeenten. De Gereformeerde Kerk ontstond in 1886, toen de Doleantie plaatsvond, een afscheiding binnen de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk. De zogenoemde 'dolerenden' wilden de kerkorde van 1619, opgesteld door de Dordtse Synode, weer in gebruik nemen (dolere = smart hebben, klagen). Leiderdorp was de zesde gemeente van Nederland en de eerste van Zuid-Holland waar het tot een scheuring kwam.

Na enkele roerige momenten mochten de dolerenden in Leiderdorp al in 1886 een noodkerk bouwen. Vier jaar later (in 1890) besloot men een stenen kerk te laten bouwen, geschonken door de gebroeders Koning (kleiwarenfabrikanten te Leiderdorp). De architecten J.W. en G.W. Meijer uit Amsterdam maakten een ontwerp in de stijl van de eerste protestantse kerken uit de 17e eeuw, zoals de Zuiderkerk in Amsterdam en de kerk van Maassluis.

De bouwers waren M. Splinter, C. Groenendijk, H. van der Wal, C. Meerburg, A.G. van Osnabrugge en J. Vellekoop. Op 5 april 1891 nam dominee Vlug de kerk in gebruik. In 1901 werd een vast orgel aangebracht van orgelfabriek J. van Gelder.

Sinds 1988 hebben we een karakteristiek kerkgebouw met een eigen clubgebouw ('Irene') aan de overkant van de straat.