De jeugdvereniging vergadert als regel eens per twee weken in het gebouw 'Irene'. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen in het algemeen om 22.00 uur. Op deze avonden denken wij na over God, de Bijbel en onze plaats in de kerk en de samenleving van deze tijd.