De jeugdclub komt als regel eens per twee weken bijeen in het verenigingsgebouw 'Irene' op de vrijdagavond. Jongens en meisjes van 12 tot en 16 jaar zijn van harte welkom. Het eerste gedeelte van de avond luisteren naar en spreken over een Bijbelse boodschap. Het tweede gedeelte heeft een wisselende invulling.