De vereniging vergadert als regel eens per twee weken op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het verenigingsgebouw ‘Irene’. Het doel van de vereniging is om zich ten nutte van de kerkelijke gemeente in te zetten. Dit komt o.a. tot uiting in het meeleven met gemeenteleden in blijde en/of verdrietige omstandigheden. Daarnaast heeft de vrouwenvereniging als doel het financieel steunen van diverse doeleinden. Hier wordt vorm aan gegeven door zowel lopende als eenmalige acties, zoals o.a. soepenbuffetten Ook de verkoop vanuit het Dorcas winkeltje kan hieraan bijdragen.
De verenigingsavonden kennen een wisselend verloop qua invulling. Standaard wordt begonnen met een meditatieve overdenking, hierbij rekening houdend met het kerkelijk jaar. Na de pauze biedt het programma ruimte voor zaken als creatieve bezigheden.
Een jaarlijks terugkerende activiteit is het organiseren van een kerstviering voor de 65+ leden van de gemeente.
De jaarlijkse bondsdag van de VBGG is ook een vast onderdeel van het programma. Het verenigingsseizoen wordt afgesloten met de uitgaansdag.