Dit koor oefent als regel iedere dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in verenigingsgebouw 'Irene'.

Het samen zingen van psalmen en geestelijke liederen geeft een onderlinge band het ondersteund de gemeentezang, en het is een Bijbels opdracht.

Psalm 105:
Juicht elk om strijd met blijde galmen
zingt, zingt den Hoogsten vreugdepsalmen!
 
Dirigent is Jan Rijsdam.