Onze gemeente heeft een zendingscommissie die informatieavonden verzorgt over het zendingswerk vanuit de Gereformeerde Gemeenten. Ook zorgt zij voor de distributie van het zendingstijdschrift 'Paulus'. In ons kerkgebouw kunt u daarvan een exemplaar vinden op de leestafel. Verder houdt de zendingscommissie zich bezig met fondsenwerving. Als u het zendingswerk vanuit onze gemeente wilt steunen, dan is uw gift van harte welkom op Postbank rek. nr. 8320012 .t.n.v. Zendingscommissie Geref. Gemeente te Leiderdorp.