Kort voor Zijn Hemelvaart zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.' (Mattheus 28: 19). De Gereformeerde Gemeenten bedrijven zending in navolging van deze opdracht. Het doel is om mensen ver weg, die nog nooit van Jezus en de Bijbel hebben gehoord, de blijde boodschap van het Evangelie te brengen. De Zending van de Gereformeerde Gemeenten is actief in onder andere Papua (Indonesi‘), Guinee, Nigeria, Ecuador, Albani‘, Sudan (zie ook de website van de zending Gereformeerde Gemeente).