Deze website valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Leiderdorp.

Fotografie: Simon Ploeger.