Liturgie

morgendienst middagdienst

Votum en groet
Psalm 122: 1
Lezing van de wet
Psalm 119: 1
Schriftlezing 1 Johannes 5
Gebed

Collecten*
Psalm 84: 2, 5
Prediking
Psalm 68: 5
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 61: 1, 3

Zegen

Votum
Psalm 68: 1
Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 32: 1
Schriftlezing Handelingen 16: 16–34

Gebed
Collecten*
Psalm 29: 1, 5, 6
Prediking
Psalm 33: 9
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 89: 4
Zegenbede

 

 

 

 

 

 

 

 


* De collecten zijn vandaag voor diaconie, kerk en onderhoud.
De liedteksten zijn te vinden op het Psalmboek.

Collecte

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. De maatregelen om de corona-pandemie te bestrijden bemoeilijken deze inzameling sterk. U kunt uw bijdrage daarom ook overmaken aan kerk en diaconie op de onderstaande bankrekeningen.

Kerk: NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
Diaconie: NL03 RABO 0335 6318 35 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

In de omschrijving van de bankopdracht kunt u een speciaal doel meegeven. Bijvoorbeeld: Groot onderhoud.

Ook bijdragen voor de kosten van de online uitzending zijn hartelijk welkom.