Liturgie

morgendienst middagdienst
Votum en groet
Psalm 25: 7
Lezing van de wet
Gezang 1: 9
Schriftlezing Mattheüs 16: 13–28
Gebed

Collecten*
Psalm 38: 2, 9, 12
Prediking
Psalm 43: 3, 5
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 44: 2
Zegen
Votum en groet
Psalm 141: 1, 9
Geloofsbelijdenis met Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 27: 7
Schriftlezing Mattheüs 18: 23–35
Gebed
Collecten*
Psalm 60: 1, 2
Prediking n.a.v. Heidelberger Catechismus, zondag 5
Psalm 51: 2
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 145: 6
Zegen

 

 

 

 

 

 
* De collecten zijn voor diaconie, kerk en Theologische school.

De tekst van de psalmen en gezangen zijn te vinden op Liturgie.nuPsalmboek of Online Bijbel.
U, jij bent altijd van harte welkom in de diensten. Wilt u voor het volgen van de dienst weten? Heeft u een Bijbel nodig? Vraag het aan de koster.

Collecte

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. De collectezakken en de collectebus voor de zending staan in de hal van de kerk. U kunt uw bijdrage ook overmaken aan kerk en diaconie op de onderstaande bankrekeningen.

Kerk: NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
Diaconie: NL03 RABO 0335 6318 35 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

In de omschrijving van de bankopdracht kunt u een speciaal doel meegeven. Bijvoorbeeld: 'onderhoud gebouwen' bij een betaling aan de kerk of 'dovenzorg' bij een betaling aan de diaconie. Ook bijdragen voor de kosten van de online uitzending zijn hartelijk welkom.