Liturgie

morgendienst middagdienst

Votum en groet
Psalm 40: 4
Lezing van de wet
Psalm 5: 1
Schriftlezing Johannes 18: 12–28
Gebed
Collecten*

Psalm 22: 3, 4
Prediking
Psalm 89: 17
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 69: 13
Zegen

Votum en groet
Psalm 1: 1, 2
Geloofsbelijdenis met Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 105: 24
Schriftlezing Efeze 5: 1–21
Gebed
Collecten*
Psalm 119: 17, 18
Prediking n.a.v. Heidelberger Catechismus, zondag 33
Psalm 19: 7
Prediking (2e deel)

Dankgebed
Psalm 140: 1, 13
Zegen

 

 

 

 

 

 

 

 * De collecten zijn vandaag voor de diaconale voor Project Kenia BN, kerk en onderhoud eigen gebouwen. De collecten vinden plaats in de hal van de kerk.

De liedteksten zijn te vinden op Psalmboek, de complete teksten van de 12 Enige gezangen op Online Bijbel.
U bent, jij bent ook van harte welkom in de diensten. Wilt u iets weten, of heeft u iets nodig, vraag het gerust. 

Collecte

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. De maatregelen om de corona-pandemie te bestrijden bemoeilijken deze inzameling sterk. U kunt uw bijdrage daarom ook overmaken aan kerk en diaconie op de onderstaande bankrekeningen.

Kerk: NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
Diaconie: NL03 RABO 0335 6318 35 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

In de omschrijving van de bankopdracht kunt u een speciaal doel meegeven. Bijvoorbeeld: Groot onderhoud.

Ook bijdragen voor de kosten van de online uitzending zijn hartelijk welkom.