Liturgie

morgendienst middagdienst

Votum en groet
Psalm 40: 5
Lezing van de wet
Gz Tien geboden: 9
Schriftlezing Jesaja 59: 1–2, 9–21
Gebed

Collecten*
Psalm 77: 3, 5
Prediking
Psalm 51: 1
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 139: 1, 14
Zegen

Votum en groet
Bedezang voor de predicatie
Geloofsbelijdenis met Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 71: 1
Schriftlezing Romeinen 10

Gebed
Collecten*
Psalm 27: 5, 7
Prediking n.a.v. Heidelberger Catechismus, zondag 25
Psalm 106: 2, 3
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 111: 3, 5
Zegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De collecten zijn vandaag voor Helpende handen, kerk en onderhoud.
De liedteksten zijn te vinden op Psalmboek, de complete teksten van de 12 Enige gezangen op Online Bijbel.

Collecte

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. De maatregelen om de corona-pandemie te bestrijden bemoeilijken deze inzameling sterk. U kunt uw bijdrage daarom ook overmaken aan kerk en diaconie op de onderstaande bankrekeningen.

Kerk: NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
Diaconie: NL03 RABO 0335 6318 35 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

In de omschrijving van de bankopdracht kunt u een speciaal doel meegeven. Bijvoorbeeld: Groot onderhoud.

Ook bijdragen voor de kosten van de online uitzending zijn hartelijk welkom.