Liturgie

Eenieder is van harte uitgenodigd in deze diensten.

morgendienst middagdienst
Votum en groet
Psalm 72: 9
Lezing van de wet
Psalm 6: 9
Schriftlezing Mattheüs 28: 9–20
Gebed

Psalm 105: 5
Formulier om de heilige doop te bedienen
Bediening van de heilige doop
Psalm 134: 3
Collecten*
Psalm 139: 7, 8, 9
Prediking
Dankgebed
Psalm 89: 2
Zegen
Votum en groet
Psalm 91: 1
Geloofsbelijdenis met Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 91: 5
Schriftlezing Esther 6
Gebed
Collecten*
Psalm 36: 2, 3
Prediking n.a.v. Heidelbergse Catechismus, zondag 10
Psalm 32: 4
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 138: 1
Zegen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De collecten zijn voor diaconie, kerk en onderhoud.

De tekst van de psalmen en gezangen zijn te vinden op Liturgie.nuPsalmboek of Online Bijbel.
Wilt u voor het volgen van de dienst weten? Heeft u een Bijbel nodig? Vraag het aan de koster.

Collecte

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. De collectezakken en de collectebus voor de zending staan in de hal van de kerk. U kunt uw bijdrage ook overmaken aan kerk en diaconie op de onderstaande bankrekeningen.

Kerk: NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
Diaconie: NL03 RABO 0335 6318 35 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

In de omschrijving van de bankopdracht kunt u een speciaal doel meegeven. Bijvoorbeeld: 'onderhoud gebouwen' bij een betaling aan de kerk of 'dovenzorg' bij een betaling aan de diaconie. Ook bijdragen voor de kosten van de online uitzending zijn hartelijk welkom.