Liturgie

Eenieder is van harte uitgenodigd in deze diensten.

morgendienst middagdienst
Votum en groet
Gezang 8 (bedezang voor de predicatie)
Lezing van de wet
Psalm 106: 4
Schriftlezing Handelingen 13: 16–42
Gebed

Collecten*
Psalm 50: 1, 9
Prediking
Psalm 98: 1
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 67: 1
Zegen
Votum en groet
Psalm 68: 14
Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 112: 1
Schriftlezing Johannes 1: 1–18
Gebed
Collecten*
Gezang 3 (LvZ): 3, 4
Prediking n.a.v. Heidelberger catechismus, zondag 13
Psalm 31: 1, 19 
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 30: 1, 3
Zegen

 

 

 

 

 

* De collecten zijn voor diaconie, kerk en onderhoud.

De tekst van de psalmen en gezangen zijn te vinden op Liturgie.nuPsalmboek of Online Bijbel.
Wilt u voor het volgen van de dienst weten? Heeft u een Bijbel nodig? Vraag het aan de koster.

Collecte

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. De collectezakken en de collectebus voor de zending staan in de hal van de kerk. U kunt uw bijdrage ook overmaken aan kerk en diaconie op de onderstaande bankrekeningen.

Kerk: NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
Diaconie: NL03 RABO 0335 6318 35 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

In de omschrijving van de bankopdracht kunt u een speciaal doel meegeven. Bijvoorbeeld: 'onderhoud gebouwen' bij een betaling aan de kerk of 'dovenzorg' bij een betaling aan de diaconie. Ook bijdragen voor de kosten van de online uitzending zijn hartelijk welkom.