Liturgie

 

morgendienst (10:00 u) middagdienst (15:00 u)

Psalm 2: 1
Lezing van de wet
Psalm 19: 6
Schriftlezing Jesaja 7: 1–18
Psalm 81: 12, 13, 15
Lofzang van Maria: 6
Lofzang van Zacharia: 2

Psalm 68: 16
Belijdenis met de Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 114: 1
Schriftlezing Johannes 17
Psalm 2: 3, 4
Gebed des Heeren: 2, 3
Psalm 69: 14

 

Prediking n.a.v. Heidelberger Catechismus, zondag 48

De liederen uit het Psalmboek In verband met de cojronamaatregelen vangt de dienst één uur eerder aan!

 

 


 

 

 

 

Collecte

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. De maatregelen om de corona-pandemie te bestrijden bemoeilijken deze inzameling sterk. U kunt uw bijdrage daarom ook overmaken aan kerk en diaconie op de onderstaande bankrekeningen.

Kerk: NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
Diaconie: NL03 RABO 0335 6318 35 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

In de omschrijving van de bankopdracht kunt u een speciaal doel meegeven. Bijvoorbeeld: Groot onderhoud.

Ook bijdragen voor de kosten van de online uitzending zijn hartelijk welkom.