Liturgie

morgendienst middagdienst

Votum en groet
Psalm 122: 1
Lezing van de wet
Psalm 34: 11
Schriftlezing Mattheüs 11: 20–30
Gebed

Collecten*
Psalm 55: 1, 4
Prediking
Psalm 71: 1, 2
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 32: 4, 6
Zegen

Votum en groet
Psalm 89: 7
Geloofsbelijdenis met Apostolische geloofsbelijdenis
Psalm 127: 1
Schriftlezing Maleachi 3

Collecten*
Psalm 30: 1, 3, 8
Prediking n.a.v. Heidelbergse catechismus, zondag 30
Psalm 26: 2, 8
Prediking (2e deel)
Dankgebed
Psalm 69: 14
Zegen

 

 

 

 

 

 

 

 * De collecten zijn vandaag voor diaconie, kerk en Jeugdbond. De collecten vinden plaats in de hal van de kerk.
De liedteksten zijn te vinden op Psalmboek, de complete teksten van de 12 Enige gezangen op Online Bijbel.
Wie u, jij bent, van harte welkom in deze diensten. 

Collecte

Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. De maatregelen om de corona-pandemie te bestrijden bemoeilijken deze inzameling sterk. U kunt uw bijdrage daarom ook overmaken aan kerk en diaconie op de onderstaande bankrekeningen.

Kerk: NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
Diaconie: NL03 RABO 0335 6318 35 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

In de omschrijving van de bankopdracht kunt u een speciaal doel meegeven. Bijvoorbeeld: Groot onderhoud.

Ook bijdragen voor de kosten van de online uitzending zijn hartelijk welkom.