De kerk heeft in de geschiedenis meerdere malen de Bijbelse boodschap kernachtig willen samenvatten in zogenoemde belijdenisgeschriften. Binnen de Gereformeerde Gemeenten worden de volgende belijdenisgeschriften gehanteerd.

Belijdenisgeschriften vanuit de vroege kerk:
– de Apostolische geloofsbelijdenis (2e eeuw na Chr.)
– de geloofsbelijdenis van Nicea (325 na Chr.)
– de geloofsbelijdenis van Athanasius (333 na Chr.)

Belijdenisgeschriften van na de Reformatie:
– de Heidelbergse Catechismus (1563)
– de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561)
– de Dordtse Leerregels (1619)