Het kerkhistorisch boek ‘Gereformeerde aan de Nieuwe Rijn’ vormt de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Leiden – en wat eraan voorafging en is geschreven door ir. M. Houtman.

Dit boek geeft in grote lijnen de geschiedenis weer van onze gemeente van Leiden, nu Leiderdorp. Het is gepresenteerd op donderdag 12 december 2019. Bij die gelegenheid zijn de eerste exemplaar overhandigt door de auteur overhandigt aan de Leidse burgemeester Lenferink. De voorzitter van de kerkenraad, de heer J. W. van Dijke, heeft daarop de drie oudste leden van onze eigen gemeente een exemplaar overhandigd. 

De auteur schetst in het eerste deel van het boek de kerkgeschiedenis in Leiden vanaf de middeleeuwen tot de verlichting. Daarna beschrijft hij de Afscheiding in Leiden en het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis. Het derde deel geeft de ontwikkelingen sinds 1900 weer. Het verhaal wordt onderbroken met beschrijvingen van bijzondere momenten en personen. Het boek bevat circa 300 foto's.

Namen van bekende predikanten zijn aan de gemeente verbonden: ds. L.G.C. Ledeboer, ds. A. van den Oever, ds. P. Los, ds. G. van Reenen, ds. W.C. Lamain, ds. L. Rijksen, ds. R. Boogaard.

In het Reformatorisch Dagblad is een recensie gepubliceerd van dit boek. Het boek is verkrijgbaar in de plaatselijke boekhandel.

Ir. M. Houtman (1942) was ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeente te Leiderdorp en burgemeester in verschillende plaatsen.