Geachte gemeenteleden,

Het is u ongetwijfeld bekend dat de overheid in verband met het corona-virus ingrijpende maatregelen heeft genomen. Als gemeente en kerkenraad hebben wij de plicht ons te houden aan datgene wat de overheid ons voorhoudt. De kerkenraad daarom het volgende besloten:

  • De kerkdiensten gaan vooralsnog gewoon door.
  • U wordt – tot nadere berichtgeving – dringend geadviseerd de kerkdiensten niet te bezoeken, maar mee te luisteren via de kerktelefoon, de website of de scanner. We roepen u daarbij ernstig en dringend op, zo veel als mogelijk is, te luisteren naar de diensten van onze eigen gemeente, zodat te midden van de zorgen en noden die er zijn, toch iets ervaren mag worden van het gemeentezijn, juist ook in het gebed.

U begrijpt dat deze maatregelen grote impact hebben. Laten we nood van deze wereld en ons vaderland maar aan de Heere voorleggen, met de bede of Hij Zijn onmisbare zegen aan deze maatregelen zou willen verbinden. Hij regeert en Hem loopt niets uit de hand (HC, zondag 10). Mochten deze indringende roepstemmen bovenal leidden tot bekering – van ons land en volk, maar ook van ons persoonlijk!

De kerkenraad

Aanvullende gegevens