Tijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor kerkelijke en diaconale doelen. Nu we door de corona pandemie niet kunnen samenkomen in de kerk is de offerande, de inzameling van de gaven aan kerk en diaconie, in de diensten niet goed mogelijk.
U kunt uw bijdrage daarom ook overmaken aan kerk en diaconie op de onderstaande bankrekeningen.

Kerk: NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp
Diaconie: NL03 RABO 0335 6318 35 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Geeft u voor een speciaal doel wilt u dit alstublieft in de omschrijving van de bankopdracht meegeven. Bijvoorbeeld: Groot onderhoud.
Giften voor noodhulp in verband met de coronapandemie of voor de noodhulp in Beiroet kunt u overmaken via het deputaatschap Bijzondere Noden.

‘En indien zijn offerande een dankoffer is: zo hij ze van de runderen offert, hetzij mannetje of wijfje, volkomen zal hij die offeren, voor het aangezicht des HEEREN.’ De kanttekening schrijft bij dit vers uit Leviticus 3 op het woord 'dankoffer': ‘Het Hebreeuwse woord betekent welvaren en voorspoedigheid, of vergelding; alsof men zei: Een offerande waarmee men aan God dankzegging vergeldt voor allerlei welstand, voorspoed, vrede, en zegening; en die vergeldoffer genoemd zou kunnen worden.’

De collecten bevelen wij van harte in uw milddadigheid aan.

Aanvullende gegevens