Houdt u van verhalen? Drie keer per week wordt via de kerkradio vanuit ons kerkgebouw voorgelezen. Op de dinsdag-, donderdag- en zaterdagavond. Van 19:15 tot 19:45 u. 
Op de zaterdagavond klinkt aansluitend orgelspel van één van de organisten uit onze gemeente.