Houdt u van verhalen? In de zomermaanden lezen we op zaterdagavond voor via de kerkradio vanuit ons kerkgebouw voorgelezen. Vanaf 19:15 tot 19:45 u. 
Aansluitend klinkt er orgelspel van één van de organisten uit de gemeente.