Naast de kerkdiensten vinden er verschillende activiteiten plaats in onze gemeente. Voor de jeugd is er allereerst de catechisatie. Verder worden in verschillende verenigingen en koren activiteiten voor en door gemeenteleden georganiseerd. De zendingscommissie is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en fondsenwerving voor het zendingswerk van onze gemeenten.

Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten georganiseerd door de verschillende verenigingen is de kerstfeest viering op tweede kerstdag.