Dit koor oefent als regel iedere dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in verenigingsgebouw 'Irene'.

Het samen zingen van psalmen en geestelijke liederen geeft een onderlinge band het ondersteund de gemeentezang, en het is een Bijbels opdracht.

Psalm 105:
Juicht elk om strijd met blijde galmen
zingt, zingt den Hoogsten vreugdepsalmen!
 
Dirigent is Jan Rijsdam.

De vereniging vergadert als regel eens per twee weken op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het verenigingsgebouw ‘Irene’. Het doel van de vereniging is om zich ten nutte van de kerkelijke gemeente in te zetten. Dit komt o.a. tot uiting in het meeleven met gemeenteleden in blijde en/of verdrietige omstandigheden. Daarnaast heeft de vrouwenvereniging als doel het financieel steunen van diverse doeleinden. Hier wordt vorm aan gegeven door zowel lopende als eenmalige acties, zoals o.a. soepenbuffetten Ook de verkoop vanuit het Dorcas winkeltje kan hieraan bijdragen.
De verenigingsavonden kennen een wisselend verloop qua invulling. Standaard wordt begonnen met een meditatieve overdenking, hierbij rekening houdend met het kerkelijk jaar. Na de pauze biedt het programma ruimte voor zaken als creatieve bezigheden.
Een jaarlijks terugkerende activiteit is het organiseren van een kerstviering voor de 65+ leden van de gemeente.
De jaarlijkse bondsdag van de VBGG is ook een vast onderdeel van het programma. Het verenigingsseizoen wordt afgesloten met de uitgaansdag.

Deze vereniging is voor de kinderen vanaf groep 4 tot en met 8 van de basisschool en is verdeeld in twee leeftijdsgroepen onder leiding van vaste leid(st)ers. De vereniging wordt op zaterdag eens per twee weken gehouden. Houdt hiervoor de berichten in het kerkblad bij. De kinderen zijn welkom vanaf 9.50 uur in gebouw 'Irene' (tegenover de kerk).

Van 10.00-10.30 uur: Bijbelse vertelling

Van 10.30-11.30 uur: knutselen

De jeugdclub komt als regel eens per twee weken bijeen in het verenigingsgebouw 'Irene' op de vrijdagavond. Jongens en meisjes van 12 tot en 16 jaar zijn van harte welkom. Het eerste gedeelte van de avond luisteren naar en spreken over een Bijbelse boodschap. Het tweede gedeelte heeft een wisselende invulling.

De jeugdvereniging vergadert als regel eens per twee weken in het gebouw 'Irene'. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen in het algemeen om 22.00 uur. Op deze avonden denken wij na over God, de Bijbel en onze plaats in de kerk en de samenleving van deze tijd.