Onze gemeente heeft een zendingscommissie die informatieavonden verzorgt over het zendingswerk vanuit de Gereformeerde Gemeenten. Ook zorgt zij voor de distributie van het zendingstijdschrift 'Paulus'. In ons kerkgebouw kunt u daarvan een exemplaar vinden op de leestafel. Verder houdt de zendingscommissie zich bezig met fondsenwerving. Als u het zendingswerk vanuit onze gemeente wilt steunen, dan is uw gift van harte welkom op Postbank rek. nr. 8320012 .t.n.v. Zendingscommissie Geref. Gemeente te Leiderdorp.

Kort voor Zijn Hemelvaart zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.' (Mattheus 28: 19). De Gereformeerde Gemeenten bedrijven zending in navolging van deze opdracht. Het doel is om mensen ver weg, die nog nooit van Jezus en de Bijbel hebben gehoord, de blijde boodschap van het Evangelie te brengen. De Zending van de Gereformeerde Gemeenten is actief in onder andere Papua (Indonesi‘), Guinee, Nigeria, Ecuador, Albani‘, Sudan (zie ook de website van de zending Gereformeerde Gemeente).

In het kader van de fondsenwerving voor de zending van de Gereformeerde Gemeenten wordt er oud papier verzameld in een container bij ons kerkgebouw (op het parkeerterrein, naast de fietsenstalling). Elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 uur tot 13.00 uur kunt u hier oud papier inleveren.