De Bijbel is het boek dat richting wil geven aan uw leven. Het is het boek van God gericht aan mensen. Daarin lezen wij waarom Hij ons heeft gemaakt, hoe wij hebben gefaald en in zonden zijn gevallen, maar ook hoe God als een schaapherder op zoek gaat naar mensen die van Hem afgedwaald zijn (Lukas 15: 3-7). Veel mensen hebben troost gevonden in de Bijbel. Vandaag de dag is het voor velen echter een onbekend boek. Om daar iets aan te doen, organiseren wij Bijbelstudie.