Houdt u van verhalen? Drie keer per week wordt via de kerkradio vanuit ons kerkgebouw voorgelezen. Op de dinsdag-, donderdag- en zaterdagavond. Van 19:15 tot 19:45 u. 
Op de zaterdagavond klinkt aansluitend orgelspel van één van de organisten uit onze gemeente.

Hieronder vindt u enkele fotoseries van de werkzaamheden, die afgelopen zomer zijn uitgevoerd. Met ons historische kerkgebouw staan we regelmatig voor hoge onderhoudskosten. Giften kunt u overmaken op NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp o.v.v. Groot Onderhoud.

Het bezoeken van de kerkdiensten is door de coronamaatregelen helaas allereerst mogelijk voor de eigen leden. Komt u van buiten de gemeente en wilt u de dienst van a.s. zondag bijwonen? U kunt via het e-mail adres van de gemeente contact met ons opnemen.

Het kerkhistorisch boek ‘Gereformeerde aan de Nieuwe Rijn’ vormt de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Leiden – en wat eraan voorafging en is geschreven door ir. M. Houtman.

Aanvullende gegevens