Vrouwenvereniging ‘Dorcas’ verkoopt actie-artikelen t.b.v. de jubileumactie van de VBGG.

In de verspreide brief met bijgevoegde bestellijst ziet u om welke actie-artikelen het gaat. Om u meer beeld van deze artikelen te geven, zijn deze uitgestald in de vitrinekast in de gang van gebouw 'Irene'.

Tevens kunt u hieronder foto’s van de actie-artikelen bekijken.

In het Reformatorisch dagblad verscheen een artikel over ons kerkgebouw met enkele mooie foto's.

U kunt het artikel teruglezen op RD.nl.

Hieronder vindt u enkele fotoseries van de werkzaamheden, die afgelopen zomer zijn uitgevoerd. Met ons historische kerkgebouw staan we regelmatig voor hoge onderhoudskosten. Giften kunt u overmaken op NL09 RABO 0335 6315 33 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp o.v.v. Groot Onderhoud.

Het kerkhistorisch boek ‘Gereformeerde aan de Nieuwe Rijn’ vormt de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Leiden – en wat eraan voorafging en is geschreven door ir. M. Houtman.