Catechisatie - les 5
Repetitie zang in kerk
Jeugdclub +12
-12 Benjamin club
Catechisatie - les 6
Vrouwenvereniging Dorcas in Zoetermeer
Catechisatie - les 7
Repetitie zang in kerk
Kerkenraadsvergadering
Jeugdclub +12
Check-in avond
-12 Benjamin club
Zingen na de dienst
Catechisatie - les 8
Mannenkoor Datheen Repetitieavond
Vrouwenvereniging Dorcas
Catechisatie - les 9
Vrouwenvereniging Dorcas - Kerstviering met 65+
Mannenkoor Datheen Repetitieavond
Boekpresentatie
-12 Benjamin club
Ledenvergadering
Mannenkoor Datheen Generale repetitie (in kerk)
Zaal Irene gereserveerd
Gomarusschool Kerstviering
Kerkenraadsvergadering
Kerstviering met de verenigingen
Reservering zaal Irene
Catechisatie
Studentenkring
Jeugdclub +12/+14 bowlen
Check-in avond
-12 Benjamin club
Reservering zaal Irene
Catechisatie
Reservering zaal Irene
+14 club
Catechisatie
Vrouwenvereniging Dorcas
Vocalis
Kerkenraadsvergadering
Jeugdclub +12
-12 Benjamin club
Catechisatie
Studentenkring
+14 club
Catechisatie
Vrouwenvereniging Dorcas
Jeugdclub +12
-12 Benjamin club
Catechisatie
Wintermiddag +65
Mansledenvergadering
+14 club
Catechisatie
Vrouwenvereniging Dorcas
Vocalis
Kerkenraadsvergadering
Contactochtend
Catechisatie
Vrouwenvereniging Dorcas
Gemeenteavond
Huwelijkstoerustingsavond
Jeugdclub +12
-12 Benjamin club
Catechisatie
Gomarusschool: rapportavond
Catechisatie gaat niet door!
Vrouwenvereniging Dorcas - jaarvergadering
Vocalis
Kerkenraadsvergadering
Huwelijkstoerustingsavond
Check-in avond
+14 club
-12 Benjamin club
Catechisatie gaat niet door!
Studentenkring
Jeugdclub +12
Kerkenraadsvergadering
Vrouwenvereniging Dorcas - Uitgaansdag
Vocalis
Kerkenraadsvergadering
Check-in avond: BBQ
Vocalis
Reservering zaal Irene
Kerkenraadsvergadering
De Bron: schoonmaakavond
Reservering Irene
De Bron: afscheidsavond groep 8
Oud papier
Zaal Irene gereserveerd
Kerkenraadsvergadering
Zaal Irene gereserveerd
Zaal Irene gereserveerd
Oud papier
Zaal Irene gereserveerd
Repetitie in de kerk
Jaarvergadering
Huwelijkstoerusting
Openingsavond Studentenkring