catechesatie
Jeugdclub -12
Catechisatie
Kerkenraad
Catechisatie
Jeugdclub -16
Jeugdclub -12
Bijbelkring
Catechisatie
Jeugdvereniging
Catechisatie
Calvijnkring
Jeugdclub -16
Jeugdclub -12
Catechisatie
Studentenkring
Kerkenraad
Catechisatie
Studentenkring
Jeugdclub -16
Bijbelkring
Mannenkoor
Vrouwenvereniging
Studentenkring
JV
Catechisatie
Mannenkoor
Calvijnkring
Jeugdclub -12
Catechisatie
Mannenkoor
Vrouwenvereniging
Calvijnkring
Kerkenraad
Jeugdclub -16
JV
Catechesatie
Calvijnkring
Mannenkoor
Jeugdclub -12
Bijbelkring
Catechesatie
Kerkenraad
Mannenkoor
Vrouwenvereniging
Studentenkring
Jeugdclub -16
Belijdenis catechesatie
Bondsdag Vrouwenvereniging
Mannenkoor
JV
Jeugdclub -12
Belijdenis catechesatie
Studentenkring
Mannenkoor
Vrouwenvereniging
Jeugdclub -16
Belijdenis catechesatie
Mannenkoor
Calvijnkring
Gezamenlijke avond -12
Bondsdag Jeugdclub -12
Belijdenis catechesatie
Mannenkoor
Bijbelkring
Belijdenis catechesatie
Calvijnkring
Mannenkoor
Mannenkoor
Vrouwenvereniging
Studentenkring
Mannenkoor
Kerkenraad
Calvijnkring
Mannenkoor
Kerkenraad
JV
Bijbelkring
Mannenkoor
Gemeenteavond
Mannenkoor
Calvijnkring
Kerkenraad
Studentenkring
Mannenkoor
Bijbellezing
Mannenkoor
Bijbelkring
Kerkenraad Consistorie 19.30
Studentenkring Keuken 17.15 clubzolder18.00
Kerkenraad half 8 consistorie
Studentenkring Keuken 17.15-Clubzolder 18.00
Gemeentedag 17 September Kerk/Irene 15.00 u
Opening Catechisatie-Verenigingsjaar 19.30 Kerkgebouw
Startavond -16- +16 van 18.00- 21.45 uur
Catechesatie Grote Zaal Groep1 (12-15) 19.00-20.00
Catechesatie Grote Zaal groep 2 (+ 16 ) 20.00-21.00u
Belijdenis Catechesatie Grote Zaal 21.00-22.00 u
Studentenkring Keuken 17.15 + Grote Zaal
Jeugdclub -12 Benjamin Clubzolder 10.00-11.30